Hovedoppgavene til en fritidskontakt er

  • Å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid
  • Det er brukerens ønsker som skal være førende for hvordan ordningen benyttes. 

Fritidskontakt skal være med på de aktiviteter som brukeren foreslår, eller fungere som motivator for å få brukeren til å komme seg ut.