75 55 50 00

Du er her:

SFO (Skolefritidsordning)

Bodø kommune har tilbud om SFO på alle skoler med elever i 1. til 4. klasse. Nærmere informasjon om SFO-tilbudet på den enkelte skole finner du på skolens egen hjemmeside. I menyen til høyre finner du søknad om moderasjon, vedtekter og rammeplan for SFO.

I opplæringsloven er rammene for SFO gitt i § 13-7. Skolefritidsordningen:

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden; - gi barna omsorg, utvikle deres sosiale kompetanse, legge til rette for fysisk aktivitet, lek, kunst, kultur og kreativitet. 

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Åpningstider og ferier

Kontakt skolen for informasjon om åpningstider og ferier.

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo) (krever pålogging). Det gjøres oppmerksom på at det er søker som blir registrert som betaler.

Endre eller si opp plassen

Oppsigelse av plass gjøres via Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo) – krever pålogging. Oppsigelsestiden er 2 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.

Ønsker du å endre oppholdstid må det meldes vis Visma Flyt Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo)- krever pålogging. Endring må gjøres med en måneds varsel med virkning fra den 1. i påfølgende måned

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.mars

Priser pr. 01.01.18   

Skolefritidsordning (SFO)
5 dagers tilbud Kr. 2 582
4 dagers tilbud Kr. 2 103
3 dagers tilbud Kr. 1 621
2 dagers tilbud Kr. 1 335
1 dags tilbud Kr.    891

*1 dags plass kan også benyttes til kun morgen SFO 

Det er andre priser for Kjerringøy, Misvær, Saltstraumen og Skjerstad.

Antall dager   Kjerringøy Skjerstad, Misvær og Saltstraumen
1   Kr. 594 Kr. 757
2   Kr. 890 Kr. 1 135
3   Kr. 1 081 Kr. 1 378
4   Kr. 1 403 Kr. 1 788
5   Kr. 1 722 Kr. 2 195

 

 

 

 

Prisene inkluderer et enkelt måltid. Prisene justeres årlig av bystyret.

Foreldrebetaling/fakturering:

SFO faktureres med forfall den 20. i hver måned. Det er søker som blir registrert som mottaker av faktura. Betaling skjer etterskuddsvis. Juni faktureres med 65% og august med 35%. Juli er betalingsfri måned.

Sommer SFO

Skolene gir tilbud om Sommer- SFO som starter ved skoleslutt og avsluttes ved skolestart. Det må søkes særskilt om Sommer- SFO og det er egne satser. Kontakt skolen for informasjon.

 

 

 

articleimage