75 55 50 00

Du er her:

SFO (Skolefritidsordning)

Bodø kommune har tilbud om SFO på alle skoler med elever i 1. til 4. klasse. Nærmere informasjon om SFO-tilbudet på den enkelte skole finner du på skolens egen hjemmeside. I menyen til høyre finner du søknadsskjema om plass på SFO, skjema for oppsigelse, søknad om moderasjon, vedtekter og rammeplan for SFO.

Om SFO

I opplæringsloven er rammene for SFO gitt i § 13-7. Skolefritidsordningen:

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Skolefritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter. Når skolefritidsordningen er knyttet til skolen, skal rektor vanligvis være leder. Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom egenbetaling fra foreldrene.

NB! SFO-søknaden sendes til skolen det gjelder.

Priser pr. 01.01.17   

Skolefritidsordning (SFO)
5 dagers tilbud Kr. 2 517
4 dagers tilbud Kr. 2 050
3 dagers tilbud Kr. 1 580
2 dagers tilbud Kr. 1 301
1 dags tilbud Kr.    868

 

Det er andre priser for Kjerringøy, Misvær, Saltstraumen og Skjerstad.

Antall dager Sentrum Kjerringøy Skjerstad, Misvær og Saltstraumen
1 Kr. 847 Kr. 565 Kr. 702
2 Kr. 1 269 Kr. 846 Kr. 1 079
3 Kr. 1 541 Kr. 1 028 Kr. 1 310
4 Kr. 2 000 Kr. 1 334 Kr. 1 700
5 Kr. 2 456 Kr. 1 638 Kr. 2 088

 

Sommer-SFO, sats pr. uke: kr. xxx

Sommer-SFO, sats pr. dag:  kr. xxx

articleimage