75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Foto: Stor&Sterk, OUS 2009. En sunn matpakke har positiv betydning for helsa di

Levekårsundersøkelse i Bodø 2014

Undersøkelsen er utarbeidet av Nordlandsforskning på oppdrag fra Bodø kommune, og presenterer resultater fra en analyse av levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, basert på de godt og vel 700 respondenter i utvalget som er bosatt i kommunen.

Alle landets kommuner har ansvar for å ha god oversikt over helse og påvirkningsfaktorer. Det er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak.

Bodø kommunes folkehelsearbeid innebærer blant annet å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker vår helse og hvordan vi har det. Resultatene fra levekårsundersøkelsen som du kan laste ned til høyre, blir nå et svært nyttig verktøy i dette arbeidet.

  • Jubel for frivilligheten

    Frivillighetsplan 2015 - 2018

    Frivillighetsplanen er en temaplan som bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å utvikle og forsterke samhandlingen og koordineringen mellom Bodø kommune og frivilligheten.