75 55 50 00

Du er her:

  • Aktiv befolkning

    Levekårsundersøkelse i Bodø 2014

    Undersøkelsen er utarbeidet av Nordlandsforskning på oppdrag fra Bodø kommune, og presenterer resultater fra en analyse av levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, basert på de godt og vel 700 respondenter i utvalget som er bosatt i kommunen.

  • Jubel for frivilligheten

    Frivillighetsplan 2015 - 2018

    Frivillighetsplanen er en temaplan som bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å utvikle og forsterke samhandlingen og koordineringen mellom Bodø kommune og frivilligheten.