Bodø kommune er medlem i en rekke internasjonale nettverk og organisasjoner. Nedenfor følger en liste over de mest brukte internasjonale arenaene Bodø kommune deltar på.

Nye medlemskap i internasjonale nettverk og organisasjoner skal kun inngås dersom det støtter opp under kommuneplanen og den internasjonale strategien.

Arctic Mayors Forum

Nettside: https://arcticmayors.org/
Kort om samarbeidet: Arctic Mayors Forum er et samarbeid mellom byer i Arktis som ble formelt etablert i 2019, et av målene er å bli observatør i arktisk råd. 17 byer fra ni ulike land er med.
Ansvarlig: Internasjonal koordinator, politisk sekretariat.

Covenant of Mayors

Nettside: http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
Kort  om  samarbeidet:  Covenant  of  Mayors  er  et  politisk  samarbeid for å realisere EUs klimapolitikk. I Norge er ti byer med, deriblant Bodø.
Ansvarlig: Næring, utvikling og landbrukskontoret.

Nord-Norges Europakontor

Nettside: https://www.northnorway.org/
Kort om samarbeidet: Nord-Norges Europakontor i Brüssel jobber for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Kontoret skal også være et kompetansesenter på EU og EØS, og skal kunne gi praktisk og faglig hjelp til miljøer i Nordland, Troms og Finnmark.
Ansvarlig: Salten Regionråd.

BarentsRoad

Nettside: https://www.barentsroad.org/
Kort om samarbeidet: Barents Road Association (Barents veg forening), ble stiftet i 1997, og har som formål å informere om, promotere og utvikle virksomheter i tilknytning til vegforbindelsen Bodø til Murmansk. Foreningen har fokus på demografi, arbeidsmarked, innovasjon, samt folk til folk samarbeid. Medlemmer er kommuner langs vegen, samt Salten regionråd på norsk side.
Ansvarlig: Næring, utvikling og landbrukskontoret.

United 4 Smart and Suistainable Cities (U4SSC)

Nettside: https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
Kort om samarbeidet: FNs byutviklingsprosjekt som er det mest omfattende smart by programmet på verdensbasis. 
Ansvarlig: Næring, utvikling og landbrukskontoret.