For å leve opp til ambisjonen om å være en av de ledende byene i arktisk sammenheng vil det være nødvendig for Bodø kommune å være tilstede, og også spille en aktiv rolle, ved en rekke arrangement og konferanser.

Under nevnes noen av de som oppfattes som mest sentrale i denne sammenheng: