Friskliv oppstart  - Skal brukes ved første gangs kartlegging

Friskliv underveis - Skal brukes underveis i din deltagelse/veiledning og ved fullført deltagelse.