75 55 50 00

Du er her:

Artikler for November 2013

 • Foto: Jan Wasmuth

  Offentlig høring av strategisk samfunnsdel Bodø 2030

  Kommuneplanens strategiske samfunnsdel skal gi retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv - vi ser mot år 2030. Bodø bystyre vedtok den 31.10.13 at strategisk samfunnsdel skal legges ut til offentlig gjennomsyn med høringsfrist 16. desember 2013.

 • RTerje strand

  Avgiftsparkering på Plassmyra

  Som en del av kommunens plan for parkering er det innført avgiftparkering på Plassmyra

 • RTerje strand

  Avgiftsparkering på Plassmyra

  Som en del av kommunens plan for parkering er det innført avgiftparkering på Plassmyra

 • Logo GIS-dagen

  Internasjonal GIS-dag.

  Onsdag 20.11.2013 er den internasjonale GIS-dagen. Dagen blir markert over hele verden med ulike arrangementer.

 • Parkerte biler

  Avgiftsparkering i Prinsens gate

  Kommunen fortsetter arbeidet med å sette opp skilt og automater i den nye «parkeringssone 1», og nå har det kommet opp skilt om avgiftsparkering i tre nye kvartal i Prinsens gate.

 • Parkerte biler

  Avgiftsparkering i Prinsens gate

  Kommunen fortsetter arbeidet med å sette opp skilt og automater i den nye «parkeringssone 1», og nå har det kommet opp skilt om avgiftsparkering i tre nye kvartal i Prinsens gate.

 • parkerte biler

  Nye parkering forbudtskilter i Hålogalandsgata

  Nå er skiltene på plass og betjentene la i dag lapper med informasjon på de bilene som sto i Hålogalandsgata

 • parkerte biler

  Nye parkering forbudtskilter i Hålogalandsgata

  Nå er skiltene på plass og betjentene la i dag lapper med informasjon på de bilene som sto i Hålogalandsgata

 • biler i veien

  Nye parkering forbudtskilter i Fredenborgsveien

  Nå er skiltene på plass og betjentene la i dag lapper med informasjon på de bilene som sto i Fredensborgveien.

 • biler i veien

  Nye parkering forbudtskilter i Fredenborgsveien

  Nå er skiltene på plass og betjentene la i dag lapper med informasjon på de bilene som sto i Fredensborgveien.

 • Sølvsuper helse- og velferdssenter

  Sølvsuper helse- og velferdssenter

  Sølvsuper helse- og velferdssenter er Bodøs nyeste institusjonsbygg, og har til sammen 80 døgnplasser og består blant annet av korttidsplasser, herunder lindrende behandling, prehospital behandling og plasser for øyeblikkelig hjelp og posthospital enhet.

 • Parkeringsautomat

  Nye priser på parkering.

  Nå er prisene på parkering justert, i tillegg innføres det avgiftparkering på plassmyra.

 • Parkeringsautomat

  Nye priser på parkering.

  Nå er prisene på parkering justert, i tillegg innføres det avgiftparkering på plassmyra.

 • Bil vei skilt

  Vinterskilt er oppe

  Vinterskilt er parkering forbudtskilt som er oppe i vinterhalvåret for og bedre forholdene for deg som fører i Bodø.

Arkiv