75 55 50 00

Du er her:

Artikler for Mars 2013

 • Sammenslåing gir bedre tjenester

  - Sammenslåingen av Bodø Bydrift og Kommunalteknisk kontor til Byteknikk skal gi innbyggerne i Bodø bedre service og bedre tjenester, sier leder for kontoret Marvin Johansen. Dette skal skje først og fremst gjennom å øke effektiviteten.

 • Bodø og Earth Hour 2013

  Bodø kommune har vært med i Earth Hour helt fra starten av. Formannskapet har sagt at dette skal vi gjøre som ei fast ordning. I år er det lørdag 23. mars mellom klokken 20.30 og kl 21.30 som gjelder.

 • Her finner du Røde Kors i påsken

  Alle Røde Kors hjelpekorps i Salten er på tå hev i påsken, og finfordelt utover i terrenget. Her finner du dem:

 • Åpne temakvelder 10. og 17. april

  * Fra bekymring til handling - Hvem kan hjelpe meg å hjelpe? * Bruk av tvang ovenfor mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.

 • STImuli-støtte til løypeoppgradering

  Oppgradering, rydding, skilting og ordning av turstier og løypenett er såpass høyt verdsatt at STImuli-prosjektet har penger til utdeling for formålet. Søknadsfrist for 2013-kronene er 1. mai.

 • U-trinns-elever på barrikadene

  Elevorganisasjonen i Nordland er stadig på farten med skolering av skolebenkenes disipler. Nå er et nytt kurs holdt for elevrepresentanter fra ungdomstrinnet i Bodø-området.

 • Seks gode råd mot snøras

  Påske er utfartstid, og her får du seks gode råd fra Nordland Røde Kors om hvordan du skal unngå å havne i snøskred.

 • Fellesforum Bodø/ Fauske

  Nabomøte på ettårsdagen

  På dato nøyaktig et år etter at Fauske og Bodø formannskap forrige gang hadde fellesmøte med hverandre, møttes de onsdag igjen. I realiteten var det høstmøtet-2012 som havnet på vintervåren 2013. De rakk det aldri før nyttår.

 • Kommunale fakturaer skaper iblant hodebry.

  Kommunale avgifter og vannforbruk

  Første faktura etter årsskiftet er et årsoppgjør for alle kunder med vannmålere. Vi får avlesning av vannmålere på slutten av året, og da ser vi hvor mye vann kunden har brukt det siste året. Det betales også kloakkavgift etter vannmåleren. Det står nevnt på faktura som målt forbruk vann og målt forbruk avløp.

 • Hester på Stall Valle.

  Eldre fra alenesitting til turopplegg

  Opplegget "på tur med Rotary og Inner Wheel" er et samarbeidsløft mellom Rotary Bodø og Bodø kommunes helse- og omsorgsavdeling. Ideen er å få eldre som ellers stitter mye alene ut på tur.

 • Bodø kommune med underskudd i 2012

  Bodø kommune kommer til å gjøre opp regnskapet for 2012 med et reelt driftsunderskudd på vel 85 millioner kroner. Dette utgjør omlag 2,4 prosent av totalt driftsbudsjett for kommunen

 • Gravekart Bodø sentrum.

  Fjernvarme, vann og avløp i sentrum

  Kontraktsignering og detaljprosjektering av fjernvarmetrasé, vei, vann og avløp i Bodø sentrum er på agendaen nå. Aktører er Bodø Energi og Byteknikk.

 • Innbrøytet bil.

  Flytt biler og hengere - snøplogen kommer

  Snømåneden mars drysser hvit og tett nedover oss, med værvarsler om atskillig mer i vente. Samme problem dukker opp hver eneste gang. - Parkerte biler, hengere, campingvogner og søppeldunker står i veien for snøryddingen, men det kan du gjøre noe med. Flytt biler og vogner vekk nå, ber seksjonsleder Arne Jakobsen i Byteknikk i Bodø kommune.

 • Vurdering av «Extreme City Makeover Bodø»

  Resultatene av omdømme- og rekrutteringskampanjen «Extreme City Makeover Bodø» er svært positive, og viser at slike kampanjer er verdt å gjennomføre. Bodøregionen går i front i forhold til omdømmebygging og rekruttering, og mange kommuner ser til oss.

 • Anne K. Dolven

  Kunsten i Stormen – mer enn bare stein

  Kunstprosjektene til kulturkvartalet Stormen i Bodø, blir langt mer enn en stor stein funnet i fjæra. Det blir blant annet 280 oljemalerier i kulturhuset og en 18 meter høy skulptur basert på stemmer utenfor biblioteket.

 • Bodø gamle svømmehall. Foto: Arne Marthinsen

  Planvedtak gamle svømmehall og studentboliger Mørkved

  Bygningen om nærområdet ved Bodøs gamle svømmehall, studentboliger i mørkvedlia, og en liten sak i Algarveien, har vært til politisk behandling og vedtak nylig, og kunngjøres med dette, med klagerett og frister.

 • Et skritt nærmere togstopp på Tverlandet. Foto: Arne Marthinsen

  Offentlig ettersyn - havn og togstopp

  Byplansjefen har den 26.02.13, med bakgrunn i delegasjonsreglementet og i henhold til plan- og bygningslovens §12 -10 og §12-11, vedtatt å legge ut følgende forslag til reguleringsplaner - Bodø havn og togstopp Tverlandet.

 • Politisk strekk.

  Politiske møter i Bodø kommune

  Et knippe møter holdes i Bodøs kommunalpolitiske system de nærmeste par uker - og formannskapet møtes faktisk i Bodø Industri sine lokaler denne gang. Vanligvis sitter de jo i formannskapssalen, men forandring fryder.

Arkiv