75 55 50 00

Opptak - Tverlandssonen

I formannskapsmøtet 22. april ble det vedtatt å beholde avdelingene i brakken ved Engmark barnehage.

VALG AV NYE KOMMUNEDELSUTVALG 2015 - 2019

I forbindelse med kommunestyrevalget 13. og 14. september 2015 skal det i tillegg velges nye kommunedelsutvalg (tidligere kalt lokalutvalg).

Bodø kulturskole

Søknadsfrist for elevplass i Bodø kulturskole er 1. mai.

UTLYSNING AV TILSKUDDSMIDLER TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET

Bodø kommune skal fordele kr. 94 000,- til frivillig virksomhet i Bodø som skal bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

STATLIGE SPILLEMIDLER 2016

Fristen til Bodø kommune for søknader på statlige spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturbygg er 1. okt.