75 55 50 00

Du er her:

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus har som mål å bistå mennesker med psykiske eller rusrelaterte lidelser.

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe med bred kompetanse (sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter)

Virksomheten samarbeider med spesialistehelsetjenesten, fastleger, NAV og veldedige organisasjoner.

Hvordan har du det egentlig?

Har du det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig. Ta kontakt med din fastlege eller Tildelingskontoret tlf. 75 55 50 00

Besøksadresse:
Hålogalandsgata 131, 8008 Bodø
Telefon: 75 55 70 30

 

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus består av flere enheter:

Villa Vekst Avdelingsleder tlf. 75 55 72 71
Hjemmetjenesten Avdelingsleder
Avdelingsleder
tlf. 75 55 70 33
tlf. 75 55 70 32
Vebjørn Tandbergs vei 14 Avdelingsleder tlf. 75 55 76 51
Hålogalandsgata 131 Avdelingsleder tlf. 75 55 70 32

 

 

 

Kart og kompass representerer en retning og viser vei i tilværelsen. Fokus er sammen å finne det beste målet.

Kart og kompass representerer en retning og viser vei i tilværelsen. Fokus er sammen å finne det beste målet.

Kart og kompass representerer en retning og viser vei i tilværelsen. Fokus er sammen å finne det beste målet.

  • thumbnail
  • thumbnail
  • Villa Vekst

    Villa Vekst

    Villa Vekst i Torvgt. 16 arrangerer ulike aktiviteter for innbyggere i nærmest hele aldersspekteret, fra 18 til 70 år, som sliter med psykiske lidelser av ulike slag.