75 55 50 00

Opptak - Tverlandssonen

I formannskapsmøtet 22. april ble det vedtatt å beholde avdelingene i brakken ved Engmark barnehage.

VALG AV NYE KOMMUNEDELSUTVALG 2015 - 2019

I forbindelse med kommunestyrevalget 13. og 14. september 2015 skal det i tillegg velges nye kommunedelsutvalg (tidligere kalt lokalutvalg).

UTLYSNING AV TILSKUDDSMIDLER TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET

Bodø kommune skal fordele kr. 94 000,- til frivillig virksomhet i Bodø som skal bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

STATLIGE SPILLEMIDLER 2016

Fristen til Bodø kommune for søknader på statlige spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturbygg er 1. okt.

UTLEIE IDRETTSBYGG SKOLEÅRET 2015/2016

Søknadsfrist for leie av Bodø Spektrum, Mørkvedhallene, kommunale idrettshaller, gymsaler og basseng skoleåret 2015/2016 er 15. mai.

 • veterandagen

  Tre menn hedres på Veterandagen i Bodø

  I forbindelse med at det i år er 75 år siden angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen, har Regjeringen laget en minnemedalje med inskripsjonen «Takk for din innsats 1939 – 45». Dette for å vise at de som gjorde en viktig innsats på sivil side og som faller utenfor kriteriene for tildeling av krigsdekorasjoner, også får den oppmerksomhet og anerkjennelse som de fortjener.

 • Italias ambassadør vil være døråpner for Bodø

  Nyttig møte med Italias ambassadør

  29. april fikk vi besøk av Italias ambassadør til Norge, Giorgio Novello. Dette besøket åpner opp for nærmere kontakt med byen Matera i Sør-Italia som er tildelt Europeisk kulturhovedstadstatus i 2019.

 • Gartner Gerd Nilsen og sesongarbeider Sindre Novik planter vakre blomster foran Stormen

  Våren har kommet til Stormen

  Byteknikk park pynter med egeproduserte stemorsblomster foran Stormen.

Byjubileet:

383 dager, 1 time
20. mai 2016