75 55 50 00

Høring - Beitebruksplan for Bodø kommune

Komite for plan, næring og miljø har vedtatt at Beitebruksplan for Bodø kommune skal legges ut på offentlig høring i 4 uker. Høringsfristen er 15 februar 2018.

Offentlig ettersyn og høring

- Detaljregulering for Kirkhaugen, Rønvik.

Barn

Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Søknadsfrist 23 februar

Egenbetalingssatser for tjenester levert av Helse- og omsorgsavdelingen i 2018

Bystyret har i møte den 7. desember 2017 vedtatt følgende egenandeler for tjenester levert av helse- og omsorgsavdelingen i 2018.

Offentlig høring - Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030

Komité for plan, næring og miljø har i møte 13.12.2017, PS 17/50, vedtatt å legge utkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 ut til høring.

Ledige stillinger

Entrepenør-info