På udir.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foresatte har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing.

Bodø kommunes plan for et trygt og godt skolemiljø finner du [her (PDF, 322KB)].