Hvis du som elev eller foresatt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan saken meldes til Statsforvalteren.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst fem virkedager fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev