Dersom du som elev eller foresatt til elev opplever at skolemiljøet ikke er bra kan du si ifra til skolen om dette.

Alle som arbeider på skolen har plikt til å varsle hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Både elever, foresatte og de som arbeider på skolen oppfordres til å benytte meldeknappen nedenfor:

Si ifra: