Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje. Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har kommunen et særlig skjerpet ansvar i saken. Et varsel om at noen i ledelsen krenker en elev går direkte til barnehage- og skolesjefen, som da har ansvaret for å følge opp saken