Stormen Konserthus består av følgende avdelinger: Administrasjon, produksjon/sceneteknisk, arrangement, marked- og kommunikasjon samt driftsteknisk avdeling.

Åpningsåret 2015 var en eneste stor feiring og folkefest, og dette ble fulgt opp med et fantastisk 200-årsjubileum for Bodø i 2016. 2017 og 2018 er konserthusets første normalår, og vi har brukt årene på å kjøre inn driften av huset og organisasjonen. Vi har også fått mulighet til å teste ut og tilpasse oss markedet, og ser at vi har lagt oss på et fornuftig nivå når det gjelder antall arrangementer og hva vi kan forvente oss av besøkende på våre publikumsarrangementer. Nå skal vi jobbe videre de neste årene med å øke disse tallene sakte men sikkert, og sikte oss inn mot 2024 og markeringen av Bodø som Europeisk Kulturhovedstad.

Økonomi

Antall solgte billetter: 72.386. Det er marginalt flere solgte billetter enn åpningsåret 2015 og en solid økning fra 2017 da tallet var 57.438. Toppåret er fortsatt 2016 med 76.828 solgte billetter.

Antall arrangement: 561. Dette inkluderer kurs og konferanser og viser all aktivitet på huset, ikke bare forestillinger som vi selger billetter på. Aktiviteten har god vekst. I 2017 var det 522 arrangement.

Totalt antall besøkende: 109 185. Dette er en solid økning fra 2017 da det var 95 095 besøkende. Toppåret er fortsatt 2016 med 117.548 besøkende.

Omsetning på solgte billetter til arrangementer på huset: 22.377.665.

Vi har hatt et vellykket år med salg av gavekort da vi har oppnådd målet med å slå tidligere år. I 2018 ble det solgt gavekort for 1 933 148 kr. I 2017 var beløpet 1 743 000 kr.

Personal

I år 2018 var det 42 medarbeidere fordelt på 32,2 stillingshjemler. Stormen bruker også tilkallingsvakter ved større arrangementer og i tider med tette arrangementstilbud.

Samlet sykefravær i år 2018 utgjorde 5,2% (år 2017: 7,4%). Langtidssykefraværet utgjorde 3,8%, mens korttidsfraværet 1,4%. Målet for år 2019 er å ha under 5% totalt sykefravær og under 1% korttidsfravær.

Stormen konserthus har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av konserthuset og bibliotekbygget. Avdelingen består av teknisk sjef, rørlegger, elektriker og rengjøringspersonell, som utfører disse oppgavene på en utmerket måte.

Det ble valgt nytt styre i oktober 2018. Det tidligere styret besto av Odd Tore Fygle (leder), Ida Hugnes Gaustad (nestleder), Alice Sivertsen, Petter Snekkestad og Endre Njøs. Det nye styret består av Arild M. Olsen (leder), Ida Haugnes Gaustad (nestleder), Gøran Fardin Aamodt, Tove Veiåker og Endre Njøs (ansattes representant). Det ble avholdt seks styremøter i år 2018.

Kunstnerisk aktivitet

Fiolinist Eldbjørg Hemsing var Stormens Konserthusprofil i 2018. Hun ble presenter under Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) sin operagalla. I mars var hun solist med NOSO der hun fremførte Hjalmar Borgstrøms fiolinkonsert. Dette var plateslipp for Hemsings debut CD på BIS Record og det var flere internasjonale journalister tilstede. Konserten ble filmet og ble sendt på Hovedscenen på NRK. Under Nordland Musikkfestuke var Hemsing solist med NOSO på «Sommernachspiel», som måtte flyttes fra Breivika til Store sal grunnet dårlig vær. Hemsings siste konsert som profil var med den makedonske stjernepianisten Simon Trpceski. Dette var deres debutkonsert som duo. Stormen-profilen var et samarbeid mellom Nordland Musikkfestuke, NOSO og Stormen Konserthus.

Det kunstneriske nivået har gjennomgående vært høyt og vi har hatt et stort spenn fra lokale lag og foreninger, festivaler, konfirmasjoner, kor og korps til internasjonale stjerner.