Vollsletta 10 sto ny og klar til bruk i januar 2018. Det er et bofelleskap bestående av 10 leiligheter under samme tak.

Det blei tatt i bruk av unge beboere som etablert seg i eget hjem for første gang,

Boligen har døgnbemanning, der personalet yter bistand til den enkelte som er sjef i sitt eget liv. Personalet som jobber i boligen har en turnus med dag og aften vakter. Det er egen natt turnus.

Aktiviteter

Personalet i boligen ledsager tjenestemottakerne til alle typer aktiviteter. Eksempler på dette kan være;

  • Dagtilbud
  • Fritidsaktiviteter som f.eks; Riding, svømming, turer, ledsage på konserter/teater/kafe/restaurant, fotball trening, boccia trening, dra på fotball- og håndball  kamper
  • Tilrettelegge for at tjenestemottakere skal oppleve mestring og få en god livskvalitet ut fra egne forutsettinger

Kompetanse

I Vollsletta 10 har vi ulik kompetanse i personalgruppa:

  • Vernepleier
  • Sosionom
  • Barnevernspedagog
  • Fagarbeidere
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Omsorgsarbeider/hjelpepleier