Norsk

Bodø voksenopplæring har ca 350 ukentlige deltakere på undervisning og har ca 30 ansatte. Skolen ledes av rektor Ole Hatlebrekke. Lærerstaben har kompetanse og lang erfaring i undervisning av minoritetsspråklige og bakgrunn fra flere spesialpedagogiske felt.

English

Bodø Voksenopplæring has approximately 350 weekly participants in teaching and has about 30 employees. The school is headed by Rector Olaf Havdal. The teacher's staff has competence and long experience in teaching minority languages and have backgrounds from several specialist educational fields.

NORSK KURS: