Har du kjøpt billett på en kommunal parkeringsautomat kan du bruke billetten på alle offentlige plasser innen den samme sonen. I Bodø er det nå to avgiftssoner. En billett som er kjøpt i den «billige» sonen (sone 2) kan ikke benyttes i den «dyre» sonen (sone 1), men billett kjøpt i sone 1 kan også benyttes i sone 2.

Gjelder fra 01.01.2019.

Sone 1:
Kr. 26,- for første time, kr. 31,- for andre time og kr. 40,- for tredje og påfølgende timer.
Avgift kl.08:00-16:00 mandag – fredag (08:00-1500 på lørdager).

Sone 2:
Kr. 18,- pr. time.
Månedskort: kr. 675,-
Halvårskort: kr. 3.400,-
Årskort: kr. 5.600,-.
Avgift kl.09:00-15:00 mandag – lørdag.

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om årskort til kr. 2.600,-.

Midlertidig utvidelse av Sone 2:
I april 2018 ble det innført midlertidig utvidelse av parkerssone 2. Dette for å erstatte parkeringsplassene som utgår i forbindelse med utbyggingen av nytt parkeringshus på kvartal 99. 
Følgende parkeringsplasser har fått midlertidig takstsone 2 i stedet for takstsone 1:

  1. Parkeringsplassen "Molorota"
  2. Moloveien mellom Prinsens gate og K.klausens vei
  3. Kongens gate mellom hålogalandsgata og Sandgata

Den midlertidige utvidelsen vil gjelde frem til ca. 2020.

Husk at ingen billetter kjøpt på kommunens automater kan benyttes på private parkeringsplasser.