Typiske hendelser som varsles er vannavstengninger eller brøyteaksjoner/feieaksjoner. Dette innebærer varsling til telefoner som er registrert på adresser som hendelsen omfatter. Dersom du ikke blir varslet kan dette skyldes at din telefon er reservert mot nummeropplysning/ oppføring i telefondatabaser, eller at din telefon ikke er registrert på adressen (f.eks. på arbeidsgiver).

For at du skal bli varslet om driftshendelser som omhandler din adresse/eiendom må du derfor gå inn på nettsiden servicevarsling.no og registrere inn det nummeret du ønsker å bli varslet på. Dersom du er bostedsregistrert på normalt vis og er registrert i telefonkatalogen vil du bli varslet uten at du trenger å foreta deg noe.

Det samme gjelder bedrifter som ønsker å bli varslet på et spesielt nummer f.eks. ansvarlig vaktmester eller annen driftsansvarlig person. Hvis ikke kan en risikere at varslingen går til et ubetjent sentralbord. Her kan du også sjekke dagens varslinger.

Det er også mulig å registrere flere adresser på samme telefonnummer.

Planlagte vannavstengninger som berører kritiske abonnenter vil fortsatt bli varslet særskilt.
Mer informasjon kan fås hos servicetorget tlf. 75 55 50 00.