Husk merking av utsatte gjerder og lignende. Merkingen bør om mulig settes en halv meter fra det du vil markere. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Bodø kommune per e-post: Postmottak@bodo.kommune.no og merkes "Brøyteskader 2018/2019".

Gjerder skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i veiareal / kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig uansett.