Kravet gjelder for virksomheter som produserer oljeholdig avløpsvann:

  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller for kjøretøy
  • Motorverksted
  • Bussterminaler
  • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende