• Behandling av gravetillatelse, inc. arbeidsvarsling: kr 4 500,-
 • Behandling av søknad om avkjørsel: kr 3 000,-
 • Arbeidstillatelse (på og ved vei): kr 1 500,-
 • Vannavstenging: kr 2 575.-. Utenom ord. arbeidstid: kr 4 075.-  
 • Plangodkjenning anlegg under 10 000 m²: kr 5 000,-
 • Plangodkjenning anlegg 10 000 – 50 000 m²: kr 10 000,-
 • Plangodkjenning anlegg 50 000 m² og over: kr 30 000,-
 • Utslippstillatelse slamavskiller etter forurensningsforskriften kapittel 12: kr 2 500,-
 • Tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2: kr 5 000,-
 • Utslippstillatelse oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriften kapittel 15: kr 5 000,-
 • Tilsyn etter utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskr. kap. 15: kr 3 000,-
 • Beskjæring av trær/busker: pris på forespørsel eller timesbasis
 • Kontroll av lekeplasser: pris på forespørsel
 • Påvisning av kommunale ledninger er Gratis

Oversikten viser priser inklusive merverdiavgift.
Kommunale saksbehandlingsgebyrer er ikke momsbelagt.