• Behandling av gravetillatelse, inc. arbeidsvarsling: kr 4 500,-
 • Behandling av søknad om avkjørsel: kr 3 000,-
 • Arbeidstillatelse (på og ved vei): kr 1 500,-
 • Spyling av tett avløp (privat anlegg): Dagtid: kr 3250,- . Kveldstid: kr 4063,-
 • Tv inspeksjon stikkledning priv: kr 3965,- 
 • Ekstra tømming av septikk: kr 3250,-
 • Påvisning av private ledningsanlegg avløp: kr 3250,- 
 • Påvisning av private ledningsanlegg vann: kr 1081,- 
 • Vannavstenging: kr 2 250.-. Utenom ord. arbeidstid: kr 3 625.- 
 • Plangodkjenning anlegg under 10 000 m²: kr 5 000,-
 • Plangodkjenning anlegg 10 000 – 50 000 m²: kr 10 000,-
 • Plangodkjenning anlegg 50 000 m² og over: kr 30 000,-
 • Utslippstillatelse slamavskiller etter forurensningsforskriften kapittel 12: kr 2 500,-
 • Tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2: kr 5 000,-
 • Utslippstillatelse oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriften kapittel 15: kr 5 000,-
 • Tilsyn etter utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskr. kap. 15: kr 3 000,-
 • Beskjæring av trær/busker: pris på forespørsel eller timesbasis
 • Kontroll av lekeplasser: pris på forespørsel

Oversikten viser priser inklusive merverdiavgift.
Kommunale saksbehandlingsgebyrer er ikke momsbelagt.