Matrikulering av jordsameie faktureres etter medgått tid, 1330 kr/time.