For skolene på øyene Landegode og Helligvær. Elevene kommer fra Helligvær, Landegode og Givær.

Helsesykepleier Lena Karlson

Helsesykepleier Gry Bartholdsen


Psykisk helserådgiver Heidi Eivik