Helsesykepleier Elsa Sandness Melby

Åpningstid: 
Mandag og onsdag  08.00 - 15.30 
Torsdag og fredag   08.00 - 15.30 i oddetallsuker

Kontoret ligger i Administrasjonsbygget, Inngang D. 

  • Tlf.: 75 55 77 88 / 974 71 686
  • Mail: elsa.sandness.melby@bodo.kommune.no