Hfu er åpen for ungdommer fra 13 til og med 21 år. Her kan man få råd og veiledning angående fysisk, psykisk og seksuell helse, prevensjonsveiledning og testing på seksuelt overførbare infeksjoner. På Hfu jobber det helsesykepleier, jordmor, lege, psykomotorisk fysioterapeut og psykisk helserådgiver. 

Det er ingen timebestilling, bare «drop in», med unntak av avtaler for innlegging/bytte/fjerning av p-stav og spiral.

Adresse: Sjøgata 15, 8006 Bodø
Tlf. 75 55 54 41/ 75 55 54 57
Mail: hilde.tjonndal@bodo.kommune.no

Følg oss på Facebook.

Åpningstid: Tirsdager kl 16:00 - 19:00