Målgruppe: ungdom 15 - 25 år som definerer seg utenfor biologisk kjønn

Sted: Alsgården 5. etg