Målgruppe: ungdom 15 - 25 år som definerer seg utenfor kroppslig kjønn

Sted: Alsgården 5. etg

Gruppen passer for deg som har spørsmål, tanker eller er usikker på om du hører til i det kjønnet du ble tildelt ved fødsel.  Den passer godt for deg som ønsker litt støtte i prosessen rundt å «komme ut av skapet» eller bare har lyst til å snakke med andre i lignende situasjon.

Gruppeleder er psykolog Iris Søderholm. I gruppen vil vi snakke om det gruppemedlemmene er opptatt av. 

Vi møtes annenhver uke på dagtid, og starter omtrent ved semesterstart (i august/september eller januar/februar). Så lenge gruppen ønsker det selv er inntaket åpent, slik at man også kan begynne på andre tidspunkt i løpet av året.   

Om du vil vite møtetidspunkt for dette semesteret, har spørsmål eller vil melde din interesse:  

Ring 75 55 55 20 (ekspedisjonen til Barne- og familieenheten i Bodø kommune)  
E-mail: iris.anette.soderholm@bodo.kommune.no eller send melding til min jobbmobil: 908 48 153.
NB: I følge lov om taushetsplikt regnes email eller mobil ikke som en tilstrekkelig konfidensiell kanal, så vær oppmerksom på hvilken personlig informasjon du sender.

Velkommen!!!

 

Med vennlig hilsen  

Iris Søderholm

Kommunepsykolog