Sykepleier Maya Katrin Olderli

Telefon 906 41 382

Kontortid: 08.00 – 15.30 alle hverdager

Mail: maya.katrin.olderlid@bodo.kommune.no

Kontorsted: Bodø Voksenopplæring, Nordstrandveien 41, 8012 Bodø
Kontortid: 08.00 – 15.30 alle hverdager

 

Helsesykepleier Vivi Vukovic

Telefon 415 42 507

Mail: Vivi.Johansen.Vukovic@bodo.kommune.no

Kontorsted: Rønvik familiesenter, Nordstrandveien 41, 8012 Bodø

Kontortid: 08.00 – 15.30 alle hverdager

 

Lege Odinaka Ijeabuonwu

Kontortid: annenhver torsdag på Sentrum familiesenter

 

Vi samarbeider tett med Flyktningekontoret  og har kontor der hver tirsdag.