Jordmor Rita Haavin

Telefon 475 16 375

Mail: rita.haavin@bodo.kommune.no

Kontorsted: Rønvik familiesenter, Nordstrandveien 41, 8012 Bodø

Kontortid: 08.00 – 15.30, alle hverdager
 

Oppfølging i svangerskapet av asylsøkere, bosatte flyktninger og familiegjenforente med flyktningbakgrunn som venter sitt første barn etter ankomst til Norge.