Sykepleier Rowena Daliva Ryvold

Telefon 415 24 643

Kontortid: 08.00 – 15.30 alle hverdager

Mail: rowena.daliva.ryvold@bodo.kommune.no

Kontorsted: Tverlandet mottak, 8050 Tverlandet

 

Tverlandet Mottak

Mottaket drives og eies av Nord-Norsk Mottakssenter AS. Asylmottaket driftes på oppdrag for UDI og har 160 plasser og 9 ansatte. I tillegg til en ordinær avdeling så drives det også et integreringsmottak på Tverlandet i tett samarbeid med Bodø Kommune, NAV, Kompetanse Norge, IMDI og UDI.

Kontoret er bemannet mandag til fredag 0800- 15.30 og har telefon nr. 75 58 45 01.

 

Innstranda legesenter

Lege Bård Asle Jørgensen følger opp asylsøkere inntil de får fastlege. Legekonsultasjon bestilles ved Innstranda legesenter, telefon 75 51 60 11. Man betaler vanlig egenandel.