Teknisk avdeling Miljøenheten har utarbeidet et aktsomhetskart (PDF, 18MB) for forurenset grunn. Kartet viser hvor det kan være forurensninger i grunnen, og omfatter området hvor kommunen har kunnskap om historisk og eksisterende virksomheter og hendelser som kan ha ført til forurensning.

Ved bygge- og gravearbeid i området utenfor kartet må tiltakshaver selv vurdere om det kan være grunn til å tro at det finnes forurensninger i grunnen. Det kan være områder hvor man finner omrørte og tilkjørte masser, tidligere industri, verksteder, bensinstasjoner, brannøvingsfelt, branntomter, etc.