Fra mandag 08.april innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veier i Bodø kommune grunnet teleløsning.

Med hjemmel i veitrafikkloven § 7 blir det fra mandag 08. april 08.00 innført aksellastrestriksjoner i Bodø Kommune i henhold til veiliste for aksellastrestriksjoner.

Opplysninger om hvilke veier dette gjelder, se veiliste (PDF, 52KB) eller på Servicetorget i Bodø kommune på telefon 75 55 50 00.

Restriksjonene vil gjelde i tidsrommet 08. april og til Bodø Kommune annonserer opphevinger.

Det er fritak for restriksjoner på følgende transporter: Rutegående persontransport, brannbil / bergningsbil og renovasjonsbil.