Vi er en fådelt skole hvor elevene møtes faglig og sosialt på tvers av trinn.

Ved felles arrangementer som DKS, skolesvømming og lignende reiser elevene til sentrum med båt.

Vi har noen felles dager der alle elevene er samlet på en av øyene.
Skolens satsingsområdet er digital kompetanse og vurdering for læring (VFL).
På Helligvær har vi også Løvetanna barnehage som deler lokale med skolen

Skolen har en felles ledelse, med rektor i spissen og vi har i tillegg 5 lærere. En av lærerne på Helligvær har også 20 % stilling som pedagogisk leder i Løvetanna barnehage på Helligvær.