Du søker om SFO plass via Visma Flytkrever pålogging via ID-porten. Det er søker som blir registrert som betaler.