Oppsigelse av plass gjøres via Visma Flyt – krever pålogging via ID porten.

Oppsigelsestiden er 2 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut skoleåret.