Ønsker du å endre oppholdstid må det meldes via Visma Flyt, krever pålogging via ID-porten . Endring må gjøres med en måneds varsel med virkning fra den 1. i påfølgende måned