Familier med samlet skattbar inntekt under kr 339 090,- (pr. 01.08.18) kan søke om lavere pris i SFO. 

Her søker du

Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Vi må ha dokumentasjon på all skattbar inntekt  for de 3 siste månedene og ligningen for siste skatteår. Annen dokumentasjon kan være:

  • Ligning fra sist år
  • Lønnsslipper de tre siste måneder
  • Trygdeutbetalingsblanketter
  • Fødselspenger
  • Pensjoner
  • Arbeidsledighetstrygd
  • Studentbevis
  • Vedtak fra NAV
  • Annen dokumentasjon på skattepliktig inntekt

Søknader som mangler dokumentasjon vil bli avslått.

Reduksjonen gjelder fra måneden etter søknaden er innvilget og for et skoleår. Det må søkes for hvert skoleår

Har du endring i inntekten er du  pliktig å gi beskjed om dette snarest.

Søknadsfrist : Løpende