Familier med samlet skattbar inntekt under 3,5 G (kr 349 503,- pr. 01.08.19) kan søke om lavere pris i SFO. 

Her søker du

Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Vi må ha dokumentasjon på all skattbar inntekt  for de 3 siste månedene og ligningen for siste skatteår. Annen dokumentasjon kan være:

  • Trygdeutbetalingsblanketter
  • Fødselspenger
  • Pensjoner
  • Arbeidsledighetstrygd
  • Studentbevis
  • Vedtak fra NAV
  • Annen dokumentasjon på skattepliktig inntekt

Søknader som mangler dokumentasjon vil bli avslått.

Hvis de foresatte deler utgiftene mellom seg må dette oppgis i søknaden.

Reduksjonen gjelder fra måneden etter søknaden er innvilget og for et skoleår. Det må søkes for hvert skoleår

Har du endring i inntekten er du  pliktig å gi beskjed om dette snarest.

Søknadsfrist : Løpende