Her sender du melding om overføring til privat skole. Meldingen er en dokumentasjon på at du som foresatt skriver eleven ut fra den kommunale grunnskolen. Meldingen arkiveres på elevens mappe i den kommunale arkivet.

 

Send meldingen her: "Melding om flytting til privat skole"