Bodø kommune samordner og fremmer årlig søknader om statlige spillemidler på vegne av private og kommunen. Dette gjelder for nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg, idrettsanlegg og rehabilitering av disse. Prioritering av søknadene er delegert til politisk komité som behandler kultursaker i kommunen.

I etterkant av komiteens behandling sendes søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar for behandling og prioritering av midler. Årlig tildeling til kommunene fra fylkeskommunen gjøres i løpet av juni.