Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,64,14,1
Relasjon mellom barn og voksne4,44,24,3
Barnets trivsel4,74,64,8
Informasjon4,53,74,2
Barnets utvikling4,74,44,4
Medvirkning4,53,94,0
Henting og levering4,64,43,9
Tilvenning og skolestart-4,2-
Tilfredshet4,74,14,3