Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.
 

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,03,83,8
Relasjon mellom barn og voksne4,54,44,5
Barnets trivsel4,84,84,7
Informasjon4,24,14,3
Barnets utvikling4,64,54,5
Medvirkning4,24,04,0
Henting og levering4,44,44,3
Tilvenning og skolestart4,74,44,4
Tilfredshet4,44,34,3