Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.
 

Foreldreundersøkelse
20182017
Ute- og innemiljø3,83,8
Relasjon mellom barn og voksne4,44,5
Barnets trivsel4,84,7
Informasjon4,14,3
Barnets utvikling4,54,5
Medvirkning4,04,0
Henting og levering4,44,3
Tilvenning og skolestart4,44,4
Tilfredshet4,34,3