Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
20192018
Ute- og innemiljø4,13,9
Relasjon mellom barn og voksne4,44,4
Barnets trivsel4,84,7
Informasjon4,23,9
Barnets utvikling4,64,4
Medvirkning4,14,0
Henting og levering4,34,4
Tilvenning og skolestart4,64,2
Tilfredshet4,54,4