Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
2018
Ute- og innemiljø3,9
Relasjon mellom barn og voksne4,4
Barnets trivsel4,7
Informasjon3,9
Barnets utvikling4,4
Medvirkning4,0
Henting og levering4,4
Tilvenning og skolestart4,2
Tilfredshet4,4