Vi har en felles plattform, samtidig som vi prøver å beholde hvert enkelt hus sine særegenheter. Husene ligger 1 km fra hverandre, derfor lar det seg ikke gjøre å ha daglig, kontakt. Men i løpet av året møtes barn og personal på tvers av husene til ulike aktiviteter.

                                                    «En god barndom i sentrum»

                                                                 «Alle Kan»

Er vårt pedagogiske grunnsyn og skal gjenspeile barnehages verdigrunnlag og skal ligge i bunnen for alt arbeidet i barnehagen. Grunnsynet skal styre arbeidet i alle dagens situasjoner og aktiviteter og i planlegging og evaluering.

Dette skal være en del av helheten gjennom hele barnehagedagen. Forholdene skal legges til rette slik at alle barn har mulighet til mestring ut fra sine forutsetninger og behov, og få utfordringer som er oppnåelig for den enkelte, samtidig som de skal få utfordringer å strekke seg etter.

Både barn og personalet skal kunne gå hjem med en god følelse når dagen er slutt. Og foreldrene skal vite at deres barn har fått den omsorg og nærhet som trengs. Barnehagen er preget av et positivt personale, som yter maksimalt for at barna skal ha det best mulig.