Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Avdeling Parkveien
20182017
Ute- og innemiljø3,93,8
Relasjon mellom barn og voksne4,64,5
Barnets trivsel4,84,7
Informasjon3,84,1
Barnets utvikling4,54,8
Medvirkning4,14,2
Henting og levering4,14,4
Tilvenning og skolestart-4,8
Tilfredshet4,34,4

 

Avdeling Vestbyen
20182017
Ute- og innemiljø4,33,8
Relasjon mellom barn og voksne4,64,5
Barnets trivsel4,94,6
Informasjon4,43,7
Barnets utvikling4,84,4
Medvirkning4,43,9
Henting og levering4,64,1
Tilvenning og skolestart4,64,3
Tilfredshet4,64,1