Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Avdeling Parkveien:

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø3,63,93,8
Relasjon mellom barn og voksne4,24,64,5
Barnets trivsel4,84,84,7
Informasjon4,13,84,1
Barnets utvikling4,64,54,8
Medvirkning4,04,14,2
Henting og levering4,34,14,4
Tilvenning og skolestart--4,8
Tilfredshet4,14,34,4

Avdeling Vestbyen:

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,24,33,8
Relasjon mellom barn og voksne4,64,64,5
Barnets trivsel4,84,94,6
Informasjon4,34,43,7
Barnets utvikling4,74,84,4
Medvirkning4,34,43,9
Henting og levering4,14,64,1
Tilvenning og skolestart-4,64,3
Tilfredshet4,54,64,1