Saltvern skole er en stor skole som kjennetegnes av godt læringsmiljø og et kompetent og stabilt personale. Elevene opplever tilhørighet og god trivsel.

Saltvernhender

Saltvern fellesskap er et tilbud på Saltvern skole for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. Hver enkelt elev har en skole- og SFO-dag som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå, behov og interesser.

Elevene har tilhørighet i sin klasse. Alt etter funksjonsnivå tilrettelegges undervisningen og opplæringen på den arenaen eleven har best utbytte.

I desember 2015 flyttet Fellesskapet inn i et nytt flott bygg, i krysset Reinlettveien – Skoleveien.

Skolen har vært en 1 - 10 skole siden sommeren 2002. Tidligere var Saltvern delt inn i to seperate skoler, og kan feire 15-års jubiléum for sammenslåingen. I fjor feiret Saltvern 60-års jubileum, for i 1957 ble første byggetrinn åpnet. 

Skoleåret 2018/19 har skolen 35 klasser, og tre og fire paralleller på hvert trinn. 

Saltvern skole er en stor skole som kjennetegnes av godt læringsmiljø og et kompetent og stabilt personale. Elevene opplever tilhørighet og god trivsel.

 

Skolens satsingsområder:

 

  • Klasseledelse
  • Inkluderende skolemiljø
  • IKT som hjelpemiddel i læringsarbeide

 

Visjon: Alle på Saltvern skal gis positive opplevelser og personlig fremgang