Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,24,23,7
Relasjon mellom barn og voksne4,24,34,1
Barnets trivsel4,84,84,5
Informasjon4,14,03,8
Barnets utvikling4,64,64,4
Medvirkning3,83,93,7
Henting og levering4,24,54,2
Tilvenning og skolestart4,04,74,3
Tilfredshet4,04,33,7