Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
20182017
Ute- og innemiljø4,23,7
Relasjon mellom barn og voksne4,34,1
Barnets trivsel4,84,5
Informasjon4,03,8
Barnets utvikling4,64,4
Medvirkning3,93,7
Henting og levering4,54,2
Tilvenning og skolestart4,74,3
Tilfredshet4,33,7