Rønvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, lokalisert i bydelen Rønvik. Skolen har i skoleåret 2018/19 473 elever, og 64 ansatte. Vi er nærmeste nabo til Rønvik kirke, som ble bygd i 1997.

Rønvik skole ble bygd i 1975 og var da en ren barneskole. I 2006 ble skolen slått sammen med Kirkhaugen ungdomsskole, og har vært en fullskala 1-10-skole fra 2008. Skolen er organisert i seks avdelinger.

Nyholmen: 1. og 2.trinn

Skansen: 3.trinn

Kvalvika: 5. og 6.trinn

Bratten: 4. og 7.trinn

Keiser`n: 10.trinn

Linken: 8. og 9. trinn

Vi er mottaksskole for elever med språklig minoritetsbakgrunn. På Rønvik skole kaller vi dette tilbudet for Velkomsttilbud.

Skolen er med i et nasjonalt prosjekt for utvikling av koding som valgfag.

Skolen er opptatt av godt miljø for alle elever. Vi er derfor med i det nasjonale «Trivselsprogrammet».

Fra og med skoleåret 2019/20 er vi med i satsingen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø"

ÉN SKOLE

med

FELLES INNSATS

GODT LÆRINGSMILJØ

FAGLIG FOKUS

Skolen skal bygge opp et godt velkomsttilbud gjennom:

  • Elevene skal integreres, slik at de føler tilhørighet til sin klasse og til skolen.
  • Elevene skal lære å snakke, lese og skrive norsk, og utvikle seg positivt både faglig og sosialt.
  • Et godt, inkluderende og aksepterende miljø
  • Gode systemer for kartlegging og oppfølging av leseutvikling
  • God bruk av digitale hjelpemidler
  • God tilpasset opplæring