Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert.

Foreldrerepresentanter i SU: Sandra Skjelstad, Markus Sletteng, Kristoffer Sture

Ansatterepresentanter i SU: June Therese Vinje Erichsen, Maria K.Johansen, Trine Brattlig.

Leder for SU: Sandra Skjelstad