Rønvik barnehage ble bygget i 2016 og er reist på tomten der Årnesveien barnehage var tidligere. Barnehagen ligger på oversiden av Rønvik skole.
 

Barnehagen har fire avdelinger, to avdelinger for barn fra 3-6 år og to avdelinger fra 1-3 år.

I hovedetasjen holder avdelingene Skogen og Fjellet til. Storbarnsavdelingene har henholdsvis 18 og 24 barn over 3 år.

I underetasjen holder avdelingene Havet og Bølgen til.  Småbarnsavdelingene har 9 barn under 3 år på hver avdeling.

Barnehagen har egne uteareal, ett tilpasset småbarn og ett tilpasset storbarn. Det er mange flotte turmuligheter i barnehagens nærmiljø både til skogen, fjellet, nærliggende lekeplasser og kunstgressbane, som vi benytter oss av ofte. 

Grunnverdiene Rønvik barnehage arbeider ut i fra er trygghet, respekt og lek. Disse verdiene ligger til grunn for alt arbeid vi gjør i hverdagen.  Vi har sterkt fokus på barns medvirkning og ergonomi.