Rønvik barnehage har fire avdelinger.

I hovedetasjen holder Skogen og Fjellet til. De har henholdsvis 18 og 24 barn over tre år.

I underetasjen holder Havet og Bølgen til, de har begge 9 barn under tre år.


Rønvik barnehage er reist på tomta til gamle Årneveien barnehage, og ligger rett ovenfor Rønvik skole.

I tillegg til eget uteareal har vi kort vei til skogen, fjellet, nærliggende lekeplasser og kunstgressbane.


Våre viktigste verdier er trygghet, respekt og lek. Dette jobber vi daglig med for å oppfylle.

I tillegg har vi spesielt fokus på barns medvirkning og ergonomi.